Prezidentka pravicových liberálov?

V nedeľu po prvom kole prezidentských volieb sa na chvíľu zdalo, že delenie ľudí na liberálov a konzervatívcov ovládne kampaň pred druhým kolom. Po pár dňoch kandidát Maroš Šefčovič rétoriku zmenil. No otázka, či Čaputovú volia liberálni, pravicoví voliči, a Šefčoviča skôr konzervatívc a ľavičiari, zostala.

Práve na túto otázku sa pokúsim odpovedať vo forme dvoch grafov, ktoré ukazujú rozloženie hodnôt voličov v dvoch dimenziách: liberálno-konzervatívnej a ľavicovo-pravicovej. Respondenti v prieskume sa mali na škále od 0 do 10 sami zaradiť, kde sa vidia.

Liberálno-konzervatívne delenie
Ľavicovo-pravicové sebazaradenie

Z grafov síce vidno, že voliči Zuzany Čaputovej sú, v priemere, mierne viac liberálni a pravicoví, a voliči Maroša Šefčoviča mierne viac konzervatívni a ľavicoví. Ale…

Po prvé, v oboch táboroch je väčšina voličov stredová, a výrazne sa neprikláňa ani k jednému z krajov. U Zuzany Čaputovej je to vyše 50% (liberálno-konzervatívne delenie), resp. 59% (ľavicovo-pravicové sebazaradenie). Pri Marošovi Šefčovičovi ide o podiel 38% (liberálno-konzervatívne delenie), resp. 52% (ľavicovo-pravicové sebazaradenie).

Po druhé, v oboch dimenziách platí, že väčšina voličov oboch kandidátov má rovnaké hodnoty – približne 53% ich elektorátov.

Po tretie, obaja kandidáti majú voličov aj liberálnych/pravicových, aj konzervatívnych/ľavicových, ale najmä dominantne takých, ktorí sa hlásia k stredu, a nie sú v týchto témach výrazne vyhranení.

Ak teda otázka znie, či v prípade výhry Zuzany Čaputovej môžeme povedať, že ju tam dostali liberálni voliči, myslím si že ide o prílišné zjednodušenie. Na jednej strane, mierny sklon do jednej či druhej strany u oboch kandidátov existuje. Na druhej strane, v tomto prípade existuje viac podobností než rozdielov, a išlo by tak podľa mňa o zjednodušenie, ktoré je skôr na škodu.

Pozn.: Údaje sú z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky vykonaného agentúrou Focus medzi 1. a 15. marcom 2019 na vzorke 1590 respondentov pre Katedru politológie FiF UK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *