Stále (ne)slušnejšia krajina

Postupný nárast preferencií strany Smer-SD vyvoláva otázky, kto ich volí, prečo ich stále volí, a čo by museli politici Smeru urobiť, aby sa od nich ľudia odklonili. Politológia má viaceré teórie, prečo voliči akceptujú korupciu a sú stále ochotní dať hlas stranám spojenými s korupciou.

V tomto blogu sa vrátim k svojmu starému výskumu z roku 2013, a nadviažem o niečo novšími údajmi. V roku 2013 som strávil nejaký čas terénnym výskumom v Estónsku. Hľadal som odpovede na to, ako sa Estóncom podarilo relatívne úspešne bojovať s korupciou, a v podstate dominovať v priestore strednej Európy rôznym rebríčkom čistoty štátu.

Odpoveď bola relatívne jednoduchá – začali od seba. Sami mali relatívne vysoké štandardy na poctovosť a slušné, nekorupčné správanie vo svojom okolí, ktoré sa rýchlo prenášalo na tzv. malú politiku, a neskôr aj veľkú politiku.

Neskôr prišli iné povinnosti, a aj keď som sa dlho chcel vrátiť k tomuto fenoménu a pozrieť sa na to, ako to vyzerá u nás doma, nepodarilo sa. Viac-menej náhodou som sa dostal k datasetu World Values Survey, tak som si povedal, že sa pozriem aj na to, pre koľkých Slovákov sú ne/akceptovateľné také veci, ako jazda MHD bez lístka, využívanie dávok, na ktoré nemajú nárok, alebo podvádzanie na daniach.

Kam kráčame

Medzinárodný výskum WVS / EVS sa presne tieto otázky pýta, a to v mnohých krajinách Európy, takže sa so susedmi vieme porovnať. Výhoda je tiež, že sa ich pýta (viac-menej) opakovane. Nevýhodou však je, že iba raz za niekoľko rokov.

Ako teda vyzeráme v dlhodobej perspektíve? Bohužiaľ, mnoho negatívnych prejavov správania, ktoré by sme svoje deti asi neučili, sú stále viac akceptovateľné. Graf nižšie ukazuje podiel spoločnosti, pre ktorú sú NEAKCEPTOVATEĽNÉ, a to v čase klesá.

Kde sú naši partneri?

Samotný pokles ľudí, ktorí (minimálne) neetické správanie nie sú ochotní akceptovať, predstavuje silnú indíciu, že naša spoločnosť sa neposúva k silnejším štandardom slušnosti, skôr naopak. Avšak pohľad cez plot (lebo so susedmi sme sa vždy radi porovnávali) ukazuje, že obraz naozaj nie je ružový. Grafy porovnávajú posun medzi treťou (2008/9) a štvrtou vlnou (2017/8) prieskumu WVS/EVS.

Slovenská spoločnosť prostredí V4, ale aj v porovnaní so Slovinskom, Estónskom, či Rakúskom nielen že bola v rokoch po vstupe do EÚ najmenej odolná voči rôznym prejavom nepoctivosti. Navyše je to jediná krajina, ktorá sa odvtedy pohla dozadu, a to nie málo. Napríklad podiel ľudí, pre ktorých je podvádzanie na daniach neakceptovateľné, je v okolí výrazne najnižší (graf dole).

Súvislosť s korupciou

V tomto bode asi mnohí už tušia, že podiel ľudí, ktorí odmietajú nepoctivé až korupčné správanie bude súvisieť aj s celkovou atmosférou a nastavením krajiny, čo sa pretaví do hodnotenia krajiny v rôznych rebríčkoch. Pre ilustráciu som na základe štyroch otázok z WVS (akceptovanie jazdy MHD nez lístka, podvádzania na daniach, využívania dávok, na ktoré nemá človek nárok, a akceptácia úlatkárstva) vytvoril kompozitný index. Posledný graf tohto blogu ukazuje, nakoľko tento index odrážajúci akceptáciu nepoctivého správania koreluje s Indexom vnímania korupcie od Transparency International.

Klasik kedysi hovoril, že my ten západ nedobehneme, ani keby nám bežal oproti. V mnohých aspektoch to však vyzerá, akoby sme sa toho behu oproti sami zľakli, otočili sa, a sami bežali opačným smerom.