Category Archives: Uncategorized

Dôvera v médiá: Ako sa delí naša spoločnosť?

Category : Uncategorized

Dôvera v médiá alebo ich sledovanosť nie je práve moja výskumná srdcovka. Avšak pri skúmaní postojov k demokracii a voličského správania sa tomu aspoň okrajovo vyhnúť nedá. Tvorí to súčasť väčšieho obrazu. A tak som bol tento týždeň viac-menej prinútený sa k tomu verejne vyjadriť.

Pokiaľ ide o dôveru správ RTVS, myslím že to dôležité som povedal na tomto mieste.

Som veľmi rád, že Transparency International Slovensko si nechali odmerať čítanosť a dôveru jednotlivých dezinformačných webov. Tieto čísla nám veľmi chýbali, a náš vlastný prieskum sa na to (z viacerých dôvodov) nepýtal a ani nemohol. No len pre porovnanie pridám na koniec tohto blogu presné znenie otázky a výsledok konzumácie jednotlivých informačných zdrojov, ktoré sme sledovali v rámci nášho projektu.

Primárne chcem na tomto mieste ukázať niečo iné. Keď sa už pozerám na dôveru k informačným zdrojom, rád by som išiel o niečo viac do hĺbky. A tou bude v tomto blogu mix dôvery voči rôznym typom médií v našej spoločnosti. Totiž fakt, že respondent dôveruje napríklad televíznemu spravodajstvu, ešte nič nehovorí o tom, aká je jeho dôvera k dezinformačným webom, alebo naopak.

Na základe údajov z projektu, ktorý vediem na Katedre politológie FiF UK som sa pozrel na to, aké typy ľudí možno nájsť vzhľadom na ich dôveru k rôznym typom informačným zdrojom. Údaje boli zbierané na prelome októbra a novembra 2019 agentúrou FOCUS, celá vzorka je vo veľkosti 1323 respondentov a reprezentatívna na celú dospelú populáciu.

Tento blog nemá slúžiť ako náhrada akademickej štúdie, preto len stručne predstavím analytickú techniku, ktorú som využil. Volá sa analýza latentných profilov (angl. Latent Profile Analysis), a jej účelom je odhalenie latentných štruktúr v spoločnosti, výsledkom je zaradenie respondentov do jednotlivých typov. Kto chce o tejto analýze vedieť viac, odporúčam začať tu.

Pred výsledkami však ešte obligatórne uvádzam presné znenie otázok, ktoré vstupujú do analýzy:

V nasledujúcich riadkoch uvádzame tie isté zdroje informácií, a prosíme Vás, odpovedzte, do akej miery im dôverujete.  Použite škálu od 1 do 5, kde 1 znamená, že informáciám z daného zdroja absulútne nedôverujete a 5 znamená, že im absolútne dôverujete.

 • 1.         Televízne a/alebo rozhlasové správy RTVS
 • 2.         Televízne správy súkromných TV
 • 3.         Tlačené média (napr. SME, denník N, Trend)
 • 4.         Online vydania tlač. novín (sme.sk, dennikn.sk)
 • 5.         Alternatívne informačné weby (hlavnespravy.sk, parlamentnelisty.sk…)

Výsledok

Vzhľadom na to, ktorým médiám dôverujú ľudia a nakoľko, najlepšie podľa mňa zodpovedá spoločnosti šesť skupín, alebo typov ľudí. Graf nižšie zobrazuje, aká je priemerná dôvera voči jednotlivým typom zdrojov v každej zo skupiny.

V prvej skupine vidíme voličov, ktorí síce neveria žiadnemu z informačných zdrojov, hoci priemer je mierne vyšší pri alternatívnych weboch, než televíziách, printoch, či ich online verziách. V tejto skupine je zaradených približne 10% ľudí. Nazvime ich pracovne „nedôverčiví.“

Skupina č. 2 sú ľudia, ktorí skôr dôverujú verejnoprávnemu vysielateľovi, sú neutrálni voči súkromným televíziám, ale výrazne nedôverujú printom, ich online verziám, a voči alternatívnym webom sú mierne opatrní. Aj túto skupinu tvorí necelých 10% ľudí. Predbežne ju nazývam „verejnoprávni.“

Skupina č. 3 je typická tým, že má síce do istej miery sklon veriť televíznemu spravodajstvu, určite však viac dôveruje printom a ich online verziám, a výrazne nedôverujú alternatívnym webom. Túto skupinu tvorí zhruba 6% populácie, a pracovne ich môžeme nazvať „prinťáci.“

V štvrtej skupine sú voliči, ktorí približne rovnako veria verejnoprávnym správam, súkromným televíziám, printom aj ich online verziám. Majú sklon veriť aj alternatívnym webom, hoci o niečo menej ako ostatným, tradičnejím zdrojom. Volajme ich „vše-dôverčiví“, v populácii ich je približne 29%.

Piatu skupinu tvoria ľudia, ktorých priemerné odpovede sú na všetky zdroje – ani, ani. Teda ani jednému zo zdrojov vyslovene nedôverujú, ale ho ani nezatracujú. Mohli by sme ich nazvať „neutrálni.“ Zároveň je to najväčšia skupina, približne 43% dospelej populácie.

Napokon posledná, šiesta skupina je zaujímavá tým, že ľudia v nej majú približne rovnako sklon dôverovať verejnoprávnym zdrojom, súkromným televíziám, aj printom. Výrazne však nedôverujú online verziám printu či alternatívnym webom. Túto skupinu tvorí môžeme ju volať „offline.“ Je však veľmi malá, približne 3% vzorky. Je však natoľko odlišná od ostatných, že podľa rôznych technických kritérií pre tento typ analýzy je potrebné ju vnímať osobitne.

Samozrejme, vyvstáva otázka, čím sú charakteristické jednotlivé skupiny, ako sa dá vysvetliť, prečo niekto patrí do jednej či druhej. Určite sú to otázky zaujímavé, a odpovede na ne by boli potrebné, no je to momentálne mimo kapacít tohto blogu. S jedným veľkým ALE.

Ale poďme sa pozrieť aspoň na to, či súvisia nejako politické preferencie s tým, ktorým informačným zdrojom ľudia dôverujú. Druhý graf ukazuje rozloženie straníckych preferencií v jednotlivých skupinách. Schválne neukazujem percentá, pretože pri vzorke 1323 ľudí a rozdelení do menšieho počtu (pod)kategórií ide o relatívne malé čísla, čo so sebou nesie všelijaké riziká. Domnievam sa však, že na poukázanie na isté trendy to nateraz postačuje.

A ten trend je zhruba takýto:

 • Smer dosahuje viac, než je jeho celonárodný priemer, najmä u nedôverčivých a verejnoprávnych
 • rovnako kotlebovci, a to približne až dvojnásobne viac než priemer
 • PS/Spolu a Za ľudí boduje výrazne u prinťákov, a to viac než 3-násobok priemeru celej vzorky
 • Čo je tiež zaujímavé, medzi prinťákmi takmer nie sú nerozhodnutí, a vôbec nie sú nevoliči
 • V skupine „offline“ nie je ani jeden volič SaS, a pod 3% hranicou je tam aj PS/Spolu, Za ľudí či Sme rodina. Avšak celkovo ide o veľmi malú skupinu, preto tieto výsledky treba brať s veľkou rezervou
 • Neprekvapí, že najviac nevoličov je medzi nedôverčivými (takmer dvojnásobok priemeru spoločnosti)
 • Z dlhodobého hľadiska asi najdôležitejší postreh je pre mňa fakt, že dve najväčšie skupiny sú neutrálni (43%) a vše-dôverčivý (29%). Inými slovami, takmer 72% percent populácie dôveruje všetkým typom informačných zdrojov rovnako.

Napokon, ako som sľúbil v úvode, pripájam aj graf s intenzitou konzumácie správ podľa typu zdroja.

Konzumácia správ podľa typu zdroja

Presné znenie otázok:

Ľudia zvyčajne čerpajú informácie o politickom a spoločenskom dianí (vrátane diania v EÚ) z viacerých zdrojov. V nasledujúcich riadkoch uvádzame rôzne zdroje, a prosíme Vás, odpovedzte, ako často z nich čerpáte informácie o spoločenskom a politickom dianí Vy

 • Každý deň alebo takmer každý deň
 • Nie každý deň, ale určite viac krát týždenne
 • Aspoň raz týždenne
 • Nie každý týždeň, ale aspoň raz mesačne
 • Menej ako raz mesačne
 • Aj keď médium poznám, vôbec z neho nečerpám
 • Médium vôbec nepoznám

Kto ešte volí Smer?

Category : Uncategorized

V uplynulom období dostávam čoraz častejšie otázku, kto ešte volí stranu Smer-SD a prečo jej preferencie nepadajú. Naposledy včera v tomto rozhovore pre SME.

Demografickým či socio-ekonomickým profilom elektorátu Smeru sa venovali a venujú mnohí slovenskí sociológovia a analytici, za spomenutie určite stoja mená ako Oľga Gyarfášová, Milo Bahna či Martin Slosiarik (a ich článok tu), a tiež Vladimír Krivý (a kniha, ktorú zostavil, viac info tu).

V rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou som sa pokúsil čo najstručnejšie predstaviť teóriu, ktorá vysvetľuje, prečo mnohí voliči stále ostávajú preferenčne pri strane spájanej s korupčnými škandálmi (doplňte si podľa ľubovôle, napr. aj Smer). Tu sa to pokúsim vysvetliť trochu detailnejšie. Teóriu predstavili približne pred dvomi rokmi Catherine de Vries a Hector Solaz (link).

Proces, na ktorého konci politická strana stráca voliča po odhalení korupčnej či inej aféry, má podľa de Vries a Solaza tri fázy.

Po prvé, informácia o kauze sa musí dostať k voličovi cez dôveryhodný informačný kanál. V tomto štádiu je najdôležitejšia úloha médií, ktoré o politickom dianí informujú. Prenesené do slovenského kontextu to však môže byť aj problém. Časť voličov Smeru jednoducho neuverí tomu, čo relevantné spravodajské médiá prinesú. A naopak: médiá, ktorým títo voliči veria, nemusia informovať o všetkom a rovnako. Viete si to predstaviť?

Po druhé, ak sa aj informácia o nejakej kauze k voličovi danej strany dostane, je nevyhnutné, aby vinu za túto kauzu pripísal volič strane a jej lídrom. Ak totiž vinu za korupčné správanie pripíše „iba“ radovým členom strany, prípadne nominantom bez členstva v strane (alebo komukoľvek, len nie úzkemu vedeniu strany), volič nemá dôvod meniť svoju preferenciu. Veď strana (čo v praxi často znamená predseda) za to nemôže.

Tretiu fázu nazývajú autori behaviorálna reakcia, ktorá môže mať tri podoby, a iba jedna z nich je zmena preferencie.

Povedzme, že volič skorumpovanej strany dôveruje informácii, že strana je skorumpovaná, a vinu za to naozaj pripisuje jej vedeniu vrátane predsedu. Ak však sám profituje zo situácie, kedy je táto strana pri moci, môže jej ostať preferenčne verný. Ak má taký volič napríklad zamestnanie (alebo jeho rodinný príslušník) vďaka straníckej nominácii, alebo profituje z verejných zákaziek, a tak ďalej…

Druhá reakcia nastáva, ak volič priamo zo situácie neprofituje, ale jednoducho nemá alternatívu v zmysle zastupovania záujmov a presadzovania verejných politík danou stranou. Zasadené do slovenského kontextu. Vtedy môže strane jej korupčné škandály odpustiť (lebo je pre neho verejná politika presadzovaná stranou dôležitejšia), alebo sa volieb nezúčastniť (stále však môže anketárovi povedať, že má k strane najbližšie). Je to ťažké predstaviť si pri Smere?

Napokon, treťou reakciou je zmena preferencie. Tam je však nevyhnutná akceptovateľná alternatíva. Kto ju ponúka voličom Smeru?

Takže si to zhrňme, čo všetko sa podľa tejto teórie musí stať, aby voliči odišli od strany spájanej s korupciou (kto chce, nech si dosadí napr. Smer a jej voliča). 1) Musí sa dostať k informáciám o škandále strany, 2) musí im aj uveriť, 3) vinu musí pripísať vedeniu strany, 4) z účasti strany na moci nemá volič osobný, rodinný či iný profit, a 5) existuje reálna, uveriteľná a akceptovateľná alternatíva.

Naozaj jednoduché. Alebo ani nie?


Prezidentka pravicových liberálov?

Category : Uncategorized

V nedeľu po prvom kole prezidentských volieb sa na chvíľu zdalo, že delenie ľudí na liberálov a konzervatívcov ovládne kampaň pred druhým kolom. Po pár dňoch kandidát Maroš Šefčovič rétoriku zmenil. No otázka, či Čaputovú volia liberálni, pravicoví voliči, a Šefčoviča skôr konzervatívc a ľavičiari, zostala.

Práve na túto otázku sa pokúsim odpovedať vo forme dvoch grafov, ktoré ukazujú rozloženie hodnôt voličov v dvoch dimenziách: liberálno-konzervatívnej a ľavicovo-pravicovej. Respondenti v prieskume sa mali na škále od 0 do 10 sami zaradiť, kde sa vidia.

Liberálno-konzervatívne delenie
Ľavicovo-pravicové sebazaradenie

Z grafov síce vidno, že voliči Zuzany Čaputovej sú, v priemere, mierne viac liberálni a pravicoví, a voliči Maroša Šefčoviča mierne viac konzervatívni a ľavicoví. Ale…

Po prvé, v oboch táboroch je väčšina voličov stredová, a výrazne sa neprikláňa ani k jednému z krajov. U Zuzany Čaputovej je to vyše 50% (liberálno-konzervatívne delenie), resp. 59% (ľavicovo-pravicové sebazaradenie). Pri Marošovi Šefčovičovi ide o podiel 38% (liberálno-konzervatívne delenie), resp. 52% (ľavicovo-pravicové sebazaradenie).

Po druhé, v oboch dimenziách platí, že väčšina voličov oboch kandidátov má rovnaké hodnoty – približne 53% ich elektorátov.

Po tretie, obaja kandidáti majú voličov aj liberálnych/pravicových, aj konzervatívnych/ľavicových, ale najmä dominantne takých, ktorí sa hlásia k stredu, a nie sú v týchto témach výrazne vyhranení.

Ak teda otázka znie, či v prípade výhry Zuzany Čaputovej môžeme povedať, že ju tam dostali liberálni voliči, myslím si že ide o prílišné zjednodušenie. Na jednej strane, mierny sklon do jednej či druhej strany u oboch kandidátov existuje. Na druhej strane, v tomto prípade existuje viac podobností než rozdielov, a išlo by tak podľa mňa o zjednodušenie, ktoré je skôr na škodu.

Pozn.: Údaje sú z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky vykonaného agentúrou Focus medzi 1. a 15. marcom 2019 na vzorke 1590 respondentov pre Katedru politológie FiF UK.


Prechody voličov: parlament, prezident, eurovoľby

Category : Uncategorized

Budú všetci voliči Smeru voliť Šefčoviča? A čo urobia voliči SNS? Zmobilizuje niekto chronických nevoličov? Podobné otázky sú kladené často. Už menej často existujú presné údaje, ktoré by sme pri zodpovedaní podobných otázok mohli využiť. Vďaka projektu s názvom ” Zlepšovanie komunikácie v oblasti demokracie a deficitov EÚ” dnes také údaje máme.

Graf nižšie ukazuje presuny voličov (a nevoličov) medzi voľbami do NR SR z roku 2016, prvým kolom prezid. volieb v roku 2019 a voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019.

Aj keď konkrétne percentuálne podiely nevidno, a retrospektívne dopytovanie na voľby spred troch rokov má svoje limity, diagram pekne ilustruje kľúč k víťazstvu Zuzany Čaputovej. Zatiaľ čo Šefčovič čerpal podporu najmä od elektorátu Smeru-SD (a niečo od SNS, a nevoličov z 2016), Čaputová dokázala brať nielen z elektorátov všetkých strán, ale tiež mobilizovať značnú časť predošlých nevoličov.

Vytvorené pomocou rawgraphs.io

Graf je založený na údajoch z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky vykonaného agentúrou Focus medzi 1. a 15. marcom 2019 na vzorke 1590 respondentov pre Katedru politológie FiF UK.


Komunálna remíza

Category : Uncategorized

Verejné vyjadrenia a vystúpenia politikov po sobotných komunálnych voľbách vyzerali ako preteky o to, kto je väčším víťazom. Argumenty pritom používali politici tak, aby práve ich strana bola zobrazená v tom lepšom svetle.

Po zverejnení detailných výsledkov štatistickým úradom sa verejnosť dnes už vie pozrieť na konkrétne čísla. Aj keď volebný systém v komunálnych voľbách a široká paleta volebných koalícií to robí menej prehľadné.

Ak sa máme baviť o tom, či z komunálnych volieb vyšla lepšie opozícia alebo koalícia, potrebujeme nejaké indikátory. Ja som si zvolil nasledovný: reálny počet hlasov, ktorý získal kandidát/-ka na starostu/-ku za jednotlivé strany alebo koalície strán. Prečo nie poslancov – lebo pri poslancoch môže človek krúžkovať viacero poslancov z viacerých strán, a považujem za prakticky nemožné vyčísliť podporu stranám na základe voľby poslancov.

A prečo reálny počet hlasov? Lebo to odráža jednoduchú vec. Schopnosť strany/koalície zmobilizovať voliča vo svoj prospech, a ochotu voliča dať hlas kandidátovi danej strany/koalície (a teda danú stranu/koalíciu z princípu neodmieta). Graf nižšie zobrazuje výsledky (v tisícoch hlasov).

Môj verdikt je teda jasný – remíza. Vládna koalícia (či už spolu, alebo jednotlivé strany samostatne) dokázali prilákať o približne o 1400 ľudí viac, ako strany, ktoré sú v NR SR v opozícii (opäť, či už samostatne alebo v rôznych volebných koalíciách). Samozrejme, môj prepočet nemusí byť dokonalý, aj kvôli tomu, že hlasy pre kandidátov podporovaných koalíciou strán, kde jedna (alebo viac) bola vládna/opozičná, a druhá (alebo viaceré) mimoparlamentné, som vylúčil z analýzy úplne. Pre kompletnosť ešte dodám, že kandidáti strán ĽSNS a ĽSPS dostali spolu 10 407 hlasov, na grafe ich neuvádzam.

A pre úplnosť č. 2 – strany Progresívne Slovensko a Spolu-OD pre účely tohto príbehu rátam medzi parlamentnú opozíciu. Viem, že aj keď majú zastúpenie v NR SR, neprešli parlamentnými voľbami, určujúca je pre mňa v tomto prípade ich deklarovaná snaha vymeniť Smer-SD vo vláde.

Moje postrehy teda sú:

i) Ani koalícia, ani opozícia sa podľa tohto nemôže jasne považovať za víťaza komunálnych volieb
ii) Tento výsledok odráža fakt, že krajina je značne rozdelená, a to rozdelenie je značne tesné
iii) Nielen nezávislí kandidáti, ale aj malé politické strany (resp. ich kandidáti) dostali nezanedbateľné množstvo hlasov, takmer 141-tisíc.Prestaňme si klamať o imigrantoch

Category : Uncategorized

Slovenská vláda premrhala ďalšiu príležitosť byť európska. A to nielen v hodnotách, ktoré sú základom civilizácie, ku ktorej sa hlásime, ale aj v obhajobe dlhodobých ekonomických záujmov tejto krajiny. Prísť na summit o prerozdelení azylantov a dať na stôl ponuku so stovkou žiadateľov je znakom absolútneho nepochopenia obdobia, v ktorom žijeme a v ktorom má premiér Fico a jeho vláda za túto krajinu zodpovednosť.

Odhliadnime pritom na chvíľu od hodnôt. Predseda Smeru a zvyšok jeho spolustraníkov už roky dokazujú, že nie sú modernou ľavicovou stranou. Zelená politika ich nezaujíma a pri témach súvisiacich s menšinovými právami vyzerajú priam otrávene.

Sčasti by sa to aj dalo pochopiť, napokon ani Slovensko nie je vyspelou, postmateriálnou spoločnosťou západného typu. Ľudské práva, solidarita so slabými a odkázanými na pomoc nie je sexi téma pre priemerného slovenského voliča, ktorého primárne záujmy sú stále ekonomického charakteru.

Ekonomické argumenty

Ale sú tu práve aj ekonomické argumenty, ktoré sú v prospech prijímania imigrantov. Prvým faktom je, že populácia Európy sa zmenšuje, zatiaľ čo tá africká a ázijská rastie. Podľa Európskej environmentálnej agentúry tvorili Európania v roku 2010 približne 11 percent obyvateľov planéty.

Do roku 2050 ich bude zhruba 8 percent, a do roku 2100 iba 6 percent všetkých ľudí na zemi. Podiel Európanov teda klesne približne na polovicu. Spolužitiu s ľuďmi z iných kultúr a etnickej príslušnosti sa teda Európa asi nevyhne. Aj preto si netreba nahovárať, že utečenci či imigranti všeobecnejšie sa nás netýkajú.

Ani predstava, že Slovensko by sa pred imigráciou úplne uzavrelo, nie je ružová (nevraviac o tom, že je to prakticky takmer nemožné). Popredný slovenský demograf Branislav Šprocha v rámci prezentácie Prognostického centra pre spoločenskú integráciu (ProCeSI) prezentoval novú prognózu, v ktorej ukázal, ako by sa vyvíjala práceschopná populácia, ak by sa Slovensko úplne uzavrelo.

Do roku 2035 sa naša krajina zmení tak, že vo vekovej kategórii od 20 do 64 rokov budeme mať o vyše 450–tisíc práceschopných ľudí menej.

Samozrejme, namietať sa dá, že niekto môže pracovať už od 18 alebo do 67. Iní však študujú aj do 25… Dôležité nie sú detaily, pár drobných. Ako upozornil Šprocha z iniciatívy ProCeSI, prognóza je to veľmi spoľahlivá (berúc do úvahy možnosti demografie), pretože ide o ľudí, ktorí sa už narodili, a teda nie je ovplyvnená vývojom pôrodnosti.

Budú chýbať ľudia

Otázka teda znie, môže si Slovensko dovoliť prísť takmer o pol milióna (!) práceschopného obyvateľstva a tváriť sa pritom, akoby sa nič nedialo? Keď navyše neustále počujeme v správach, ako v rôznych sektoroch hospodárstva, od stavebníctva po zdravotníctvo, chýbajú zruční pracovníci a ich miesta sú obsadzované ľuďmi nielen z nových členských štátov EÚ, ale aj z Ukrajiny či Ďalekého východu.

Zároveň treba otvorene priznať, že samotné prijímanie utečencov bez ďalšej systematickej práce nepomôže. Slovensko si potrebuje nastaviť systematický spôsob, ako ľudí z cudzích krajín integrovať, dať im šancu, aby sa naučili jazyk. Starších naučiť zručnosti, ktoré im postačia aj na menej náročnú prácu, a ich deti zapojiť do štandardného školského systému.

A prečo by sme to robili? Pre ten istý dôvod, pre ktorý to robia napríklad Rakúšania s tureckou menšinou, ale aj so Slovákmi. Pretože je to ekonomický oveľa výhodnejšie, než sa o tieto problémy nestarať. Pretože, a v tomto sa nenechajme od politikov klamať, problém imigrantov sa nás týka, a jeho neriešením bude iba ďalej rásť.

 


Andrej Kiska hrá po polčase vyrovnanú partiu

Category : Uncategorized

Článok bol písaný pre denník SME a publikovaný 7. apríla 2015

Andrejovi Kiskovi do výročia v prezidentskom paláci chýba ešte pár mesiacov – reálne nastúpil do svojej funkcie 15. júna. No už v tomto období sa ocitá akoby v polčase jedného politického cyklu, čo ponúka príležitosť na zhodnotenie jeho doterajšieho pôsobenia. A na vyslovenie istej vízie, čo sa dá v ďalších dejstvách očakávať.

Pred vyše rokom prezident vstúpil do hry spôsobom, ktorý môžeme na Slovensku označiť aj ako veľkolepý. Bez politických skúseností z lokálnej či straníckej politiky vyhral prezidentské voľby a porazil pritom najvplyvnejšieho a marketingovo najzručnejšieho politika Slovenska Roberta Fica.

A ďalší približne rok má predseda Smeru na to, aby uhral čo najlepší výsledok vo voľbách parlamentných. Aké výkony sme videli doteraz? A čo môžeme čakať v druhom polčase?

Vychovať si súpera

Po desiatich rokoch, ktoré strávil v prezidentskom paláci Ivan Gašparovič, sedí dnes v úrade aktívnejší prezident. Bez ohľadu na to, či je toto hodnotenie dobré, alebo zlé, vychádza do veľkej miery z charakteru volieb.

Pred rokom proti sebe v prezidentskej kampani totiž nestáli vyslúžení politici s podporou rôznych strán, ktorí by dúfali v pokojnú, reprezentatívnu funkciu bez nutnosti konfliktu. Práve naopak.

Robert Fico svojím rozhodnutím z pozície premiéra kandidovať na prezidenta akoby symbolicky presunul časť politickej moci a pozornosti na tento úrad. Jeho argumentácia (opäť bez ohľadu na to, nakoľko platná či pravdivá bola) miestami vyznela tak, že prezident bude možno aj dôležitejší než premiér.

Predseda Smeru vďaka svojej politickej váhe takto zarámcoval súťaž. A do takto definovaného súboja s ním išli na popredných miestach kandidáti, ktorí neboli iba pasívnymi produktmi politických strán. Boli aktívni, sebavedomí a mali (a majú) potenciál strany zakladať a budovať. Preto je zbytočné porovnávať výkony Kisku s jeho predchodcom, ktorému na víťazstvo v roku 2009 stačilo mať podporu najsilnejšej strany a jej predsedu na bilborde.

Vyrovnaná partia

To je zároveň aj dôvod, prečo sa dnes nikto ani v Smere nesmie čudovať, že prezident vystupuje aktívne voči vláde doma, ale aj na úrovni zahraničnej politiky.

Takého prezidenta si totiž vyformovala samotná súťaž o post hlavy štátu.

Spolu s právomocami, ktoré mu dal Ústavný súd, zlyhaniami opozície a spoločenskou objednávkou na protiváhu Smeru sa tak vytvoril priestor, ktorý Andrej Kiska prirodzene vypĺňa. Dôležité však je, že Kiska vykonáva úrad prezidenta spôsobom, ktorý je ešte stále v medziach parlamentnej demokracie. Hoci tá samotná je vo vážnom stave nedôvery a prehnívajúceho štátu.

Prezident si neuzurpuje moc, nevyjadruje sa trikrát denne ku všetkému, čo preletí politickou scénou. Strategicky si vybral niekoľko oblastí, pričom najviac kritiky počuť na zdravotníctvo.

Možno sa sporiť, či je to najdôležitejší problém republiky a či v inom rezorte nemizne viac verejných peňazí. Avšak zdá sa, že zdravotnícky problém je najzrozumiteľnejší pre široké vrstvy ľudí, a zároveň nie je silnou stránkou vlády Smeru. Andrej Kiska teda zatiaľ hrá vyrovnanú partiu, povedal by športový komentátor.

Druhý polčas

Vlaky zadarmo, znovuotváranie druhého piliera a ďalšie skvosty systematickej politiky vládnej strany ukazujú, že rok do volieb sa ťah Smeru na bránu zintenzívni.

A práve v tomto bode by sa nemal Kiska nechať uniesť a svoje aktivity rovnako stupňovať. Častejšie vystúpenia či predvolania ministrov ako v prípade Čisláka totiž nemôžu vynahradiť neschopnosť opozície presadiť sa. A sám prezident môže zbytočne prísť o autoritu a vážnosť.

Inými slovami, svoje politické súboje si musí i naďalej starostlivo vyberať. A aj keď sa to nezdá, pre tých, ktorí chcú byť Ficovi reálnou opozíciou, a nielen sedieť oproti nemu v televíznom štúdiu, urobil už Kiska dosť.

Pred rokom ešte kandidát Kiska ukázal, že je možné osloviť naraz rôznorodé skupiny: prvovoličov, chronických nevoličov, ako aj voličov nespokojných s etablovanými politickými stranami. Viaceré výskumy totiž ukázali, že podpora Andrejovi Kiskovi sa vymykala z tradičného rámca slovenskej volebnej optiky, kde stál chudobný vidiek s konzervatívnymi hodnotami proti bohatším mestám s ľuďmi s liberálnejšími postojmi.

Niekedy sa stačí len pozrieť, čo ľudí naprieč celou krajinou spája, pochopiť ich problémy a neurážať ich preferencie narážkami na nízku inteligenciu.

Bohužiaľ, nejde o hru

Kiska ako prezident tiež stihol odhaliť slabé stránky Smeru, cez ktoré môžu šikovní oponenti zbierať body.

Kiskovi sa často vyčítalo, že pri debate o zdravotníctve priveľa opakoval tie isté frázy. No porazil Fica vlastnou zbraňou, dalo by sa dodať. Ukázalo sa však, že zdravotníctvo určite poskytuje priestor, v ktorom sa dá politicky komunikovať, súťažiť a víťaziť.

Samozrejme, netreba zabúdať na to, že aj Smer môže ešte zmeniť taktiku. Má na to najlepších trénerov a (spin)doktorov, oficiálne najväčší rozpočet, a z pozície vládnej strany aj takzvanú výhodu domáceho prostredia.

Rok pred voľbami tak čaká Slovensko zaujímavý politický zápas. Človeku by sa až žiadalo kúpiť si pukance, pivo a s napätím sledovať, ako sa to celé skončí. Škoda len, že ide o tak veľa, ako je budúcnosť krajiny a kvalita života nás všetkých. Inak by sa tie politické hry sledovali oveľa ľahšie.


Informačnú vojnu prehrávame

Category : Uncategorized

Koncom minulého storočia začalo niekoľko svetovo významných spoločenských vedcov upozorňovať, že svet čelí zmenám porovnateľným s priemyselnou revolúciou. Niektorí ju pracovne nazvali digitálna. Začiatkom 21. storočia sa však populárnejším popisom stalo slovo informačná. Sociológovia hovorili o informačnej spoločnosti, v ktorej je vytváranie, šírenie a užívanie  informácií hlavnou politickou či kultúrnou aktivitou. Ekonómovia píšu o informačnej ekonomike ako o novom type usporiadania vzťahov, ktoré prichádza po tom priemyselnom.

Nie je isté, či aj v medzinárodnej politike sa dá hovoriť o takom výraznom skoku. Európa a Spojené štáty žili totiž takmer polovicu 20. storočia v studenej vojne, ktorá sa s prižmúrením oka dá takisto vnímať ako informačná. To, čo prebieha dnes, je však informačná vojna v plnom prúde a ani s dvomi zavretými očami sa nedá prehliadnuť. Sporiť sa dá len o tom, či ju Rusko vôbec niekedy prestalo viesť. Ľudia, ktorí sa vzťahom Európy a Ruska venujú dlhodobo sa však prikláňajú skôr k negatívnej odpovedi.

Nástroje a dôsledky

Jedným z nástrojov, ktorý rozkvet informačnej vojny umožnil, je slobodný internet. Ako huby po daždi sa premnožili rôzne portály, ktoré sa tvária, že prinášajú iné, alternatívnejšie, pravdivejšie správy. Dôveryhodnosť chcú vyvolať patričným názvom. Avšak informácie v nich sú často neoveriteľné a autor anonymný. A akoby náhodou šírili tieto weby pred referendom o rodine aj rôzne dezinformácie,  polopravdy a propagandu, ktorá mala jednoznačne presvedčiť ľudí o potrebe hlasovať áno. Samozrejme, nedá sa dokázať, že tieto aktivity priamo finančne podporuje Kremeľ. Ale, ako sa hovorí, ak by to tak malo byť, nevyzeralo by to inak. Viere v náhodu uberá tiež fakt, že podobné portály vznikajú nielen na Slovensku, ale aj v iných postkomunistických krajinách (či už Čechách, ale napríklad aj vo veľmi prozápadnom Estónsku).

Pokrivená debata

Jedným z dôsledkov je, že diskutéri od krčiem po akademické sály si nemusia tvoriť názor na základe faktov. Naopak, najprv majú názor, a potom si veľmi jednoducho vyberú najvhodnejšie podporné tvrdenia. Darmo, že mnohé etablované noviny majú v teréne reportérov a NATO zverejňuje satelitné snímky. Veď ten môj obľúbený portál predsa písal inak…

Informačná vojna, v ktorej sa nachádzame, má za dôsledok, že mnoho vecí už nevieme pomenovať pravými menami a oči si zastierame ilúziami. A to práve vo vzťahu k Rusku. Napríklad o charaktere jeho režimu sa často mnohí vyjadrovali, že možno to nie je práve západný typ, ale nejaká východná demokracia. Nuž áno, taká, v ktorej sa politickí oponenti zatvárajú do väzenia a panovník vládne prakticky neobmedzene dlho. Lenže v skutočnosti to demokracia nie je.

Alebo sa pozrime na východnú Ukrajinu. Ozbrojenci bez akejkoľvek legitimity, ktorí použitím zabrali územie iného štátu, rabujú, znásilňujú a vraždia. Prečo takéto skupiny v Sýrii a Iraku dokážeme nazvať teroristami, ale v Donecku sú to separatisti? Lebo tí prví navyše odsekávajú hlavy? Alebo preto, že tých druhých podporuje Putin?

Najvyššie miesta

Smutným sprievodným javom informačnej vojny, ktorú prehrávame, je že zasiahla aj najvyššie miesta, najmä politické elity (s výnimkou prezidenta Kisku). Ich verejné postoje až žalostne často preberajú polopravdy a klamlivé kvázi argumenty hodné konšpiračných webov, spomínaných vyššie. Dnes na Slovensku chýba líder, ktorý by sa nebál jasne pomenovať veci a ktorý by prišiel s víziou pre krajinu. A tiež, ktorý by jasne pomenoval priestor, do ktorého Slovensko patrí a k akým hodnotám sa hlási.

Kým na túto „samozrejmosť“ mnoho ľudí zabúda, odporcov západu počuť hlasnejšie. A platí to už nielen v internetových diskusiách, ale aj vo vyjadreniach našich politických elít. Chýbajú lídri Vyzerá to tak, že do istej miery chýbajú lídri a politici s víziou v celej Európe, s výnimkou Angely Merkelovej. Na Slovensku je situácia o to tragickejšia, že ľavicovo tváriaci sa Smer zastáva proruské  postoje (opustil moderné európske hodnoty alebo ich nikdy nemal?), pričom však nedemokratický režim Putina má bližšie skôr k pravicovému extrémizmu.

Opozícia takisto nemá lídrov, ktorí by dostatočne jasne artikulovali predstavu o smerovaní krajiny. Ona vlastne nemá žiadnych lídrov. A predseda vlády sa vyjadruje, akoby sám nevedel rozlíšiť dezinformácie od pravdy. Alebo, a to by bolo horšie, sú politici tohto typu do svojich postojov tlačení „zvonku“. Voľby sa blížia, a ktovie koľko nahrávok s hlasom im podobným ešte existuje. Alebo je to len ďalšia konšpirácia?

TENTO ČLÁNOK BOL PÍSANÝ PRE DENNÍK SME A PUBLIKOVANÝ 27.2.2015
Čítajte viac: http://komentare.sme.sk/c/7668991/sme-vo-vojne-a-prehravame.html

Blondínka a roztrieštená Slovač

Category : Uncategorized

Alebo doplnenie, prečo pravica nemôže generovať lídra a la Fico, aj keby nikto nechcel Nashove blondínky.

Aby Tom Nicholson vysvetlil dôvody, pre ktoré súčasní pravicoví lídri nedosahujú popularitu a vodcovské schopnosti predsedu Smeru, použil ilustráciu teórie hier z filmu Čistá duša. Stručne, pokiaľ sa predsedovia malých jednociferných partičiek nedohodnú na tom, kto bude princom a kto len zbrojnošom, nedosiahne líder pravice kvality a veľkosť, akú sledujeme u premiéra Fica.

Súhlasím s argumentáciou a ilustráciou Toma Nicholsona, ako aj jeho diagnostikou chronického problému slovenskej pravice. Avšak s malým doplnením. Dôvody, ktoré vykresľuje, stoja podľa mňa za tým, že Smer má opticku prevahu možno až 80:20 a nie „iba“ 60:40.

Obávam sa však, že na odpoveď, prečo môže jedna strana relatívne ľahko dosiahnuť 60ku, zatiaľ čo štyri (šesť, osem, koľkokoľvek…) strany ťahajú za kratší koniec, asi potrebujeme viac ako dohodu na delení blondínky. Skúsim teda načrtnúť doplnok k vysvetleniu zo SME.

Niektorí kolegovia tomu hovoria štruktúra, iní deliace línie, či osi sporu. Jednoducho, predstavte si spoločnosť ako zákusok, ktorý rozdelíte ťahom noža na dve časti (vôbec nie rovnaké či súmerné!!!). Liberáli vs. konzervatívci. Chudobní a bohatí. Tí, čo nenávidia gejov a tí, ktorí ich považujú za rovných. To isté s maďarmi, rómami…

S prižmúrením oka si potom vieme predstaviť, že jedna strana každého z tých delení potom inklinuje skôr k pravici, iná k Smeru. Problém, resp. situácia, ktorá často nastáva, je, že elektorát Smeru vytvorí veľká homogénna skupina. Ľudia z obcí, ktoré sú skôr menšie, zmýšľajúci skôr konzervatívne, bez veľkého pochopenia k menšinám (povedané mierne). Niektorí kolegovia by povedali, že ľavicová časť Slovenska.

Na druhej strane sú však ľudia, ktorí až tak homogénni nie sú. Nie každý volič s vysokým vzdelaním by hlasoval v referende „NIE“, a nie každý ekonomický libertarián má rovnako rád Maďarov. Lebo niekedy rozum, niekedy emócie… Výsledok je však taký, že štruktúra vytvára dopyt aj po pravicovej strane s dôrazom na ekonomickú slobodu, avšak s ochranou rodiny. A aj po strane s agendou v oblasti ľahkých drog a registrovaných partnerstiev, avšak tak trochu proti EÚ.

Inými slovami, pravicoví voliči, alebo aspoň to čo si pod tým predstavujeme, sú oveľa rozmanitejší vo svojich postojoch, pozadiach, z ktorých pochádzajú, ako aj pohľadov na svet. Preto o ich hlasy musí súťažiť viac strán (a že niekedy aj tak niet z čoho, je iná debata). Odbornejším termínom povedané, štruktúrne faktory hrajú svoju úlohu. A preto táto časť spektra nemôže generovať vodcu a la Fico.

V čom má Tom Nicholson určite pravdu, svätú aj svetskú, je, že aspoň trochu snahy by ukázať mohli.


Zo strán unikol tajný prieskum preferencií

Category : Uncategorized

Z prostredia volebného štábu kandidáta, ktorý si želá zostať v anonymite, unikol tajný prieskum prezidentských preferencií. Vzhľadom na podmienku anonymity neuvádzame presné mená kandidátov.

Podľa analytika Barana by výsledky tohto prieskumu mohli vysvetľovať obrovskú nervozitu v istej strane.

alternativne_preferencie


Calendar

January 2021
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031